אודות

המנילי של החברה ועובדיה רקע של עבודה 
   בקמעונאות.

   נסיון מוכח בניהול, ביצוע, תכנון הנדסי, והקמת פרוייקטים רבי עיצוב אתרים היקף תוך הפעלת 
   מספר צוותי עבודה ועמידה בלוח זמנים.

   פתרון בעיות, שיתוף פעולה, שיתוף פעולה, שיתוף פעולה, 
   שיתוף פעולה.